Jedna od najčešćih podjela morske ribe je na: PLAVU ili PELAGICNU RIBU (sardela, skusa, lokarda, inćun, lica, itd), PRIDNENU ILI BIJELU (oslić, arbun, gavun, brancin, orada, zubatac, kokot, itd) i OBALNU (cipol, špar, salpa, bukva, itd), a postoje još i MEKUSCI i ZGLAVKARI (puževi, školjke, glavonošci i rakovi ).

PRIDNENA ili BIJELA riba se takodje dijeli i po samom stanistu ribe na: RIBE PJEŠČANOG DNA (glavoč, pauk itd), RIBE KAMENITOG DNA (škarpina, zubatac, arbun, ugor, barbun, itd) i RIBE MULJEVITOG DNA (LANDOVINA-divlja riba, kao što je morski pas, raža i golub i ostale ribe od mulja, kao barbun, oslić, grdoba).

Riba je jako značajna u zdravoj ishrani jer sadrži mnoge hranljive i korisne materije za ljudski organizam: minerale, vitamine, Omega 3 masne kiseline i proteine. Bogata je Jodom, Kalcijumom, Natrijumom, Bakrom, vitaminima B1, B2, B6 i B12. Redovno konzumiranje ribe smanjuje rizik od kardiovaskularnih oboljenja, stiti od infarkta i pomaze u borbi protiv stresa.

Jako je bitno da se u ribarstvu i ribolovu poštuje zabrana izlova mladji svih vrsta riba iz razloga zaštite ribljeg fonda.