Brancin

BRANCIN (lat. Labrax lupus; engl. European seabass; tal. branzino, hr. lubin, lokalno Bar i Ulcinj: levrek), bijela obalna riba, lovi se u dubinama unutar kontinentalnog šelfa, lukama, uvalama i bočatim vodama. Odrasla doseže do 1m, težine do 10-14kg. Najvise se lovi posle jakih južnih vjetrova na ušćima rijeka ostima, parangalom i mrežama popunicama.