Cipol

CIPOL ( lat. Mugilidae; engl. mullet; tal. muggini; hr. cipal; lokalno Bar i Ulcinj: skakavica), obalna riba, lovi se u dubinama unutar kontinentalnog šelfa, lukama, uvalama i bočatim vodama (u Crnoj Gori se nalazi i u Skadarskom jezeru i na ušću rijeke Bojane).

U Jadranu je poznato šest vrsta cipola. Odrasla doseže do 77cm, težine do 4.5kg. Najviše se lovi s jeseni i proljeća, mrežom cipolarom, vršama, ostima i udicama.