Gavun

Gavun (lat.Altherina hepsetus; eng.silverside/sand smelt; tal.aterina), pelagijska bijela riba, lovi se uz obalu i u lagunama. Odrasla doseze do 20 cm. Lovi se s proljeca, ljeti i s jeseni mrezama gavunarama.