Gira

Gira (lat.Maenidae; eng.pickarel; tal.marida/menola; hr.ostrulja), bijela riba muljevitog dna, lovi se uz obalu, na dnu pokrivenom morskim travama i muljevitom dnu. Odrasla doseze do 20 cm . Lovi se uglavnom tokom cijele godine, povlacnim mrezama i stajacicama-popunicama.