Glavoc

Glavoc (lat.Gobidae; tal.testone/quato; lokalno u Boki Kotorskoj: gujoc), pridnena ili bijela riba muljevitog i kamenitog dna, lovi se uz obalu . Odrasla doseze do 25 cm. Lovi se tokom cijele godine, vrsama, mrezama, popunicamai udicom.