Golub

Golub (lat.Myliobatis aquila; eng.ray; tal.pesce aquila), pridnena ili bijela riba muljevitog dna, tipa landovina (divlja riba), lovi se blize obali. Odrasla kod nas doseze do 2m (raspon krila). Lovi se tokom cijele godine parangalima, mrezama popunicama i kocama.