Incun

Incun (lat.Engraulus encrasicholus; eng.anchovy; tal.accluga; lokalno u Boki Kotorskoj: sardun), plava pelagijska riba, lovi se u vodama do 200m dubine. Odrasla doseze do 20cm. Lovi se s proljeca i ljeti mrezama lamparom i plivaricom pomocu svijetla.