Kanjac

Kanjac (lat.Serranus cabrilla; eng.cabrilla seabass; tal.perchia; hr.kanj/pirka), pridnena ili bijela riba kamenitog i pjeskovitog dna, lovi se uz obalu. Odrasla dostize do 15cm, pa cak i do 30cm. Lovi se tokom cijele godine najcesce udicom, ali i mrezama.