Kantar/Fratar

Kantar/Fratar (lat.Spondyliosoma canthaurus; eng.black seabream; tal.cantaro;hr.sivac), pridnena ili bijela riba kamenitog dna, lovi se uz obalu gdje su hridi. Odrasla dostize do 50cm. Lovi se tokom cijele godine vrsom, ostima i udicom.