Kokot

Kokot (lat.Eutrigla gurnardus; eng.grey gurnard; tal.capone gorno; hr.lastevica), pridnena ili bijela riba pjeskovitog i muljevitog dna, lovi se na dubinama od 20-200m. Odrasli dostize do 60cm, a moze biti i veci. Lovi se tokom cijele godine mrezama potegacama, popunicama i udicom.