Kovac

Kovac (lat.Zeus faber; eng.John dory, tal.San Pietro; lokalno Boka Kotorska San Pjer), pridnena ili bijela riba kamenitog dna, lovi se uz obalu, na dubinama od 50-100m. Odrasli doseze do 90cm i 8kg. Lovi se tokom cijele godine kocama, parangalima i vrsama.