Lampuga

Lampuga (lat.Coryphaena hippurus; engl.dolphinfish; tal.lampuga/corifena; hr.pucinska skakavica), bijela riba u jatima na pucini, lovi se na otvorenom moru i uz obalu. Odrasla doseze do 1m. Lovi se tokom cijele godine, a u toplijim mjesecima uz obalu, mrezama i udicom.