Moskun/Muzgavac

Moskun/Muzgavac ( lat. Eledone moschata; engl. musky octopus;tal. moscardino rosso; hr. mrkac/mizgavac), mekusac glavonozac, lovi se blizu obale na muljevitom dnu na dubinama od 30-60m, a i dublje.

Odrasli dosezu do 60cm. Lovi se puscama i mrezama kocama.