Palamida

Palamida (lat. Sarda sarda;engl. bonito;hr. palovnic;lokalno Boka Kotorska;palombic), pelagicna ili plava riba pucine, lovi se i na vecim dubinama i blizu obale. Odrasla doseze do 80cm. Lovi se tokom cijele godine mrezama popunicama, kruznim mrezama (ger-ger), mrezama stajacicama/palandarama i sabakunima kao i parangalima.