Raza

Raza ( lat. Rajiformes; eng. ray fish; hr. volina mrkulj/poligovolja) , pridnena ili bijela riba tipa Landovina (divlja riba) muljevitog i pljeskovitog dna, lovi se na vecim dubljinama.

Odrasla doseze u Jadranu do 2m sirine krila i duzine do 1m. Lovi se tokom cijele godine mrezama kocama i parangalima.