Salpa

Salpa ( lat. Boops salpa/Box salpa; eng. goldlin; tal. salema/salpa; lokalno u Boki Kotorskoj:sopa), pridnena ili bijela riba koja zivi u jatima, lovi se na malim dubinama obraslim morskim travama.

Odrasla dostize do 45cm. Lovi se tokom cijele godine, cesce u toplijim mjesecima mrezama popunicama, plivaricama, udicama, vrsama i ostima pod svijecu.