Skarpina

Skarpina(lat.Scorpeana scrofa;engl.grouper), pridnena ili bijela riba kamenitog grebenastog dna i pjeskovitog dna i pjeskovitog dna, lovi se na vecim dubinama i uz obalu. Odrasla doseze do 50cm Lovi se tokom cijele godine mrezama potegacama,popunicama,udicama,parangalima i vrsama. NAPOMENA: otrovna za covjeka ubodom otrovnih bodlji izaziva neposrednu bol s aotokom, otjecanjem i teskocama u redu srca i disajnih organa i traje nekoliko sati.