Skoljke Jadranskog mora

Skoljke Jadranskog mora Ovo su morski organizmi mekusci i u Jadranskom moru ima vise vrsta JESTIVA KAMENICA ( lat. Ostrea edulis),JESTIVA DAGNJA/MUSLJA ( lat. Mytilus edulis), SMEDJI PRSTAC ( lat. Lithodomus lithophagus), JAKOBOVA KAPICA/KAPA SANTA CANCICA/PELEGRINI ( lat. Cardium edule) i jos nekoliko vrsta.