Snjur

Snjur(lat.Trachurus cuvieri;lokalno sirun/sarun;u Boki Kotorskoj snjur), pelagijska ili plava riba, lovi se na otvorenom moru i u jatima uz obalu.Doseze u Jadranu do 40cm.

Lovi se zimi na vecim dubinama , a u proljece i ljeti na manjim dubinama i uz obalu udicom,mrezama plivaricama, stajacicama i kocama.