TRILJA

TRILJA ( lat. Mullus barbatus; hr.trlja/bradeč, lokalno Boka Kotorska: barbun), pridnena ili bijela riba kamenitog, pješčanog i muljevitog dna, ako je iz mulja :blatarica, ako je sa kamenitog dna: barbun kamenac, lovi se na dubinama od 100-300m, a i pliće.

Odrasli doseže do 50cm. Lovi se tokom cijele godine, tokom toplih mjeseci bliže obali udicama, mrežama popunicama i kočama i vršama.