TRUPAC

TRUPAC (lat. Auxis thazart; hr. tunčić/rumbac/šarban; lokalno Boka Kotorska: trup), pelagijska ili plava riba, lovi se na otvorenom moru u jatima, pri obali pojedinačno.

Odrasli doseže do 70cm. Lovi se s proljeća i s jeseni mrežama plivaricama, popunicama, rijetko i udicom.