Ukljata/Usata/Mrkulja

UKLJATA/UŠATA/MRKULJA ( lat. Oblata melanura), pridnena ili bijela riba kamenitog, hridinastog dna obraslog travama, lovi se u blizini obala. Odrasla doseže do 25cm.

Lovi se tokom cijele godine mrežama popunicama tkzv. ušatarama, u Dalmaciji zagonicama, a i udicama i plutajućim parangalima.