Zubatac

ZUBATAC (lat. Dentex dentex; engl. dentex; tal. dentice), pridnena ili bijela riba kamenitoggrebenastog dna obraslog travom, ali je ima i kod pjeskovitog dnai i usća rijeka, lovi se nadubinama od 5-30m, ali i do 200m dubine.

Odrasli doseže do 1m, težine do 12kg. Lovi se tokom cijele godine, bolje ljeti i u jesen udicom, parangalima, mrežama popunicama I zagonicama.