Zubatac Krunas

ZUBATAC KRUNAŠ (lat. Dentex gibbosus), pridnena ili bijela riba, srodnik običnog zubatca,riba tvrdog kamenitog dna na usamljenim grotama unutrašnjeg mora i na podmorskim grebenima i kanalima.

Kod nas ga ima najviše u Boki Kotorskoj. Kvalitetniji od običnog zubatca.Lovi se na isti način I u isto vrijeme kao I obični zubatac, a može I parangalom. Odrasli doseže do 1.20m, težine do 24kg.