Bokeški izrazi

Bokeljska nosnja

A
ANDIO - ANĐEO
ABRUM - MAMAC
ABRUMAVATI - MAMITI
ADIO - ZBOGOM
AKOŠTAT - BOČNO PRISTAJANJE BRODA UZ OBALU
ATRAKAT - PRIBLIŽAVANJE BRODA BOČNO UZ OBALU
AĐUSTAT - PODESITI
AVIZAT - OBAVIJESTITI
ANKORA - SIDRO
ARMEĐAT - VEZATI SE UZ OBALU
ARMEĐO - VEZ BRODA UZ OBALU
ARMIŽ - KONOPI VEZA BRODA NA PRAMCU I KRMI
AĆIDO - KESELO/SIRĆE
AVANCAT/OVANCAT - NAPREDOVATI
AGVANTAT - UHVATITI/STISNUTI/STEGNUTI
AMORIŽAT - LJUBAVITI
ALTROKE - TOBOŽE/ I TE KAKO
AKOMODATI SE - RASKOMOTITI SE/OPUSTITI SE
AVERTITI SE - OSVJESTITI SE
ARGOLA - DRVENA RUČKA OD KORMILA
APIKO - POLOŽAJ SIDRENOG LANCA GORE - DOLJE POD 90 STEPENI/VERTIKALNO - NA DUGAČKO
ARIVAT - STIĆI
ABANDONATI - NAPUSTITI
ARSENAO - VOJNI REMONTNI ZAVOD
AFITAT - IZNAJMITI  - SMRAD
ALOĆAVATI - UGLEDATI/UOČITI/SAGLEDATI

B
BAVA - POVJETARAC
BAVICA - LAHOR
BUMBIŽAT - PRIČATI GLUPOSTI
BUMBIŽADOR - ONAJ KOJI MNOGO PRIČA I PRIČA GLUPOSTI
BARKARIOL - MAJSTOR KOJI PRAVI BARKE
BRUŠKIN - ČETKA ZA RIBANJE
BROKVA/BROKUN - EKSER/VELIKI EKSER, ČAVAO
BUCEL/BUCEO - MALI KOLOTURNIK DRVENI ILI MESINGANI/ ISTO - PLIĆAK U UGLU KAMENE OBALE GDJE SE ČOVJEK BAŠKARI
BANAK - PULT, STOLARSKI STO, UZVISINA U MORU
BANDA - STRANA
BRANDA - DRVENI KREVET SA PLATNOM, NA SKLAPANJE
BURINET - SJEVERNI POVJETARAC
BONKULOVIĆ - SLADOKUSAC
BOKUN - KOMAD
BATANA - VRSTA BARKE
BATOĆ/BAT - DRVENI ILI METALNI ČEKIĆ/ISTO
BRACERA - VRSTA BRODA ZA PREVOZ PIJESKA
BAČVA - BURE
BOKARA - NOŠA
BUKARA - DRVENA ILI MESINGANA POSUDA OD 0,5-1l ZA VINO
BEVANDA - MJESAVINA CRNOG VINA I VODE
BEVANDUR - ONAJ KOJI PIJE BEVANDU
BEŠTIMATI - PSOVATI
BRAGEŠE - MUŠKE DONJE GAĆE
BUSTIĆ - BRUSHALTER/PRSLUČE
BANDIJERA - ZASTAVA
BRAĆELETA - NARUKVICA
BARKASA - VRSTA BRODICE ZA PREVOZ LJUDI
BARBARA - VRSTA BRODICE ZA PREVOZ LJUDI
BUTIGA - PRODAVNICA
BAŠTUN - KARTA U TALIJANSKIM KARTAMA
BEŠKOT - PREPEČENI HLJEB
BRANDUN - IZVEDENE KOSINE NA PRAMCU LIJEVO I DESNO
BURDIŽAT - KAD BROD VOZI I DOBRO PO KRMI OSTAVLJA TRAG
BIŽIGAT - PRETRAŽIVATI, SORTIRATI
BRIŠKULA - VRSTA TALIJANSKE KARTAŠKE IGRE
BRUŠKET- PREPEČENI HLJEB SA DODATCIMA
BJEČVE - ČARAPE
BRONZIN - VELIKI LONAC
BRITVULIN - NOŽ NA SKLAPANJE
BAKULA - VRSTA BUBE
BIĆERIN - ČAŠICA ZA LIKER ILI RAKIJU
BUKULA - SPOJ OSOVINE PROPELE SA OSOVINSKI VODOM
BALANCANA - PATLIDŽAN
BEŠTIJA - ČUDOVIŠTE
BISTIJERNA - OZIDANI TANK GDJE SE SKUPLA KIŠNICA
BONAGRACIJA - GARNIŠNA/NOSAČ ZAVJESA
BORSA - TORBA
BIĆIKLETA - BICIKLO
BOCA - FLAŠA
BOCA - KONOP KOJIM SE ZADRŽAVA GLAVNI KONOP ZA VEZ BRODA
BOCAVATI - ZADRŽATI GLAVNI KONOP ZA VEZ MANJIM KONOPOM NA BITVU
BOCUN - RAZNE VRSTE BOKALA ZA VINO
BELECA - LJEPOTICA, LJEPOTA
BRUŠTULIN - NAPRAVA ZA PRŽENJE SIROVE KAFE
BRAGA - METALNI STEZNIK
BRAGA - VRSTA DEBLJEG KONOPA ILI TRAKA ZA UKRCAJ ILI ISKRCAJ TERETA SA BRODA
BRENZA - KOČNICA
BRENZAVATI - KOČITI
BOKAPORTA - DRVENI ILI METALNI POKLOPAC ZA POKRIVANJE SKLADIŠTA BRODA
BAKALAJ - BAKALAR, VRSTA RIBE
BARBOTIN - LANČANIK NA BRODU
BIBAVICA - PODIZANJE I SPUŠTANJE MORA KOD MRTVOG MORA
BITVA - METALNI ILI KAMENI ELEMENT NA OBALI ILI BRODU NA KOJI SE NAMEĆE KONOP ZA VEZIVANJE BRODA
BONACA - MIRNO MORE, BEZ DAŠKA VJETRA
BUŠKAINA - LJESTVICE OD KONOPA I DRVENIH NOGOSTUPA ZA UKRCAJ/ISKRCAJ PILOTA NA BROD I SA BRODA
BRANKANEL - KUKA ZA HVATANJE VEĆIH KOMADA RIBE
BOLANDŽA - VAGA
BOĆA - VRSTA IGRE SA METALNIM LOPTAMA
BALOTA - LOPTA ZA IGRU BOĆE ILI UOPŠTENO LOPTA
BRUNTULJAT - PRIGOVARATI
BJANKERIJA - POSUĐE
BAMBAT - MRTAV
BARIO - DRVENO BURE ZA VODU
BANJ - KUPANJE I KUPALIŠTE
BANJAŠUGA - ANTIFOULING, ANTIVEGETATIVNA ZAŠTITA DNA PLOVILA
BULIJERGA - MEDUZA
BODUL - OSTRVLJANIN
BARUFA - SKANDAL
BARBA - KAPETAN
BATUN - ISKOPANA VELIKA RUPA ZA PUNJENJE KIŠNICE ZA NAPAJANJE STOKE
BAŠET - NIZAK
BAJUO - KOVČEG, STARINSKI KOFER

C
CUKAR - ŠEĆER
CUKARIN/CUKRIJERA - POSUDA ZA ŠEĆER/ISTO
CREVLJE - CIPELE
CIKORIJA/ĆIKORIJA - VRSTA BILJKE ZAMJENA ZA KAFU
CAKLO - STAKLO
CIMUNIJERA - BRODSKI DIMNJAK
CERADA - KIŠNO ODIJELO I MATERIJAL ZA ZAŠTITU OD KIŠE
CEROT - JAKI FLASTER

Č
ČESAN/ČEŠNJAK - BIJELI LUK
ČIČIMAK - VRSTA AKACIJE, JESTIVI PLOD: IGLICA/ZINZULA

Ć
ĆAKULA - TRAČ
ĆAKULON (A) - TRAČAR (A)
ĆIKARA - ŠOLJA
ĆUĆATI - PITI
ĆUĆADOR -  PIJANAC
ĆUĆA - ALKOHOLNO PIĆE I CUCLA
ĆIKOPERNICA - PEPELJARA
ĆEMETERIO - GROBLJE
ĆITADIN - GRAĐANIN

D
DONDO - STRIC
DIKELA - ALAT ZA KOPANJE
DEZGRANAT - OTPUSTITI SIDRENI ŠTOPER, A I DOBITI DIJAREJU
DUNKVE - DAKLE
DEBOTO - TOBOŽE
DOLAMICA - KRATKI POMORSKI KAPUT TEGET BOJE
DERIĆ - POKRETNI UREĐAJ ZA PODIZANJE TERETA NA BRODU
DEMIŽANA - STAKLENA POSUDA ZA VINO OD 5 ILI VIŠE L
DOGANA - CARINA
DRAGA - UVALA
DOPIJO - DUPLO
DIŠPENZA - POMOĆNA PROSTORIJA OD KUHINJE
DESTEZO - POLAKO
DEBOLECA - SLABOST
DELIBERAT -  OSLOBODITI SE
DENTIJERA - ZUBNA PROTEZA
DENJAT SE - NE PRAVITI SE VJEŠT, NE OBAZIRATI SE
DESTREG - UNIŠTENJE
DESTREGATI - UNIŠTITI
DIŠPET - INAT
DIŠPERANO - OČAJNO
DURO - TVRDOGLAVO
DUM/DON - TITULA KOD KATOLIČKIH SVEŠTENIKA I DOLAZI ISPRED IMENA
DUMNA - ČASNA SESTRA

DŽONTA - KOMAD, DODATAK NEČEMU

Đ
ĐIRAT - ŠETATI
ĐIR - ŠETNJA, KRUG ŠETNJE
ĐIRAVAT - ŠETATI
ĐIRANIJA - VRSTA CVIJEĆA, MUŠKATLA
ĐARDIN - BAŠTA, VRT
ĐENOVEZE - VRSTA JEDRA
ĐELOZIJA -  LJUBOMORA
ĐELOZAN - LJUBOMORAN
ĐUSTO - TAČNO

F
FARABUT - MANGUP
FERAL/FERAO - PLINSKO SVJETLO
FEŠTA - ZABAVA
FAŽOLA - PASULJ
FANAT - KARTA U TALIJANSKOJ KARTAŠKOJ IGRI
FANGO - MULJ, BLATO
FANGANO - USMRĐENO
FREŠKO - SVJEŽE
FAKIN - MANGUP
FALITI/FULATI - POGRIJEŠITI, PROMAŠITI
FALJA - GREŠKA
FARMAĆIJA - APOTEKA
FUMATI - PUŠITI
FUMADE - LOŠE RASPOLOŽENJE
FILINŽEO - TRAKA U STRUKU PIDŽAME
FJOK - MAŠNA
FJOKETA - MANJA MAŠNA
FREGATI - RIBATI DRVENI POD
FUŠTANJ - VRSTA MATERIJALA ZA PIDŽAME I DONJI VEŠ
FJUBA - KOPČA ZA KOSU
FJAKA - MRZOVOLJNOST, BEZVOLJNOST ZA TOPLIH MJESECI
FJAKUN - MRZOVLJNI, KOJI PATI OD BEZVOLJNOSTI
FURBA (o) - ŠARLATAN, ZAFRKANT
FRANKO - SLOBODNO
FEBRA - POVIŠENA TEMPERATURA
FASOVATI - NAGRABUSITI, DOŽIVJETI NEVOLJU
FUGACA - TRADICIONALNI KOLAČ ZA USKRS
FINEŠTRIN - PROZOR
FUREŠT - STRANAC
FIŠĆ - ZVUK SIRENE
FIŠĆAT - TRUBITI
FEROVEKIJO - STARO GVOŽĐE
FLANĐA - METALNA OKRUGLA PLOČA ZA ZATVARANJE CIJEVI
FORIBORDO - VAN BRODA
FABRIKAT - NAPRAVITI, UČINJETI POZITIVNO ILI NEGATIVNO
FACULET - MARAMA
FALSO - LAŽNO
FAGOT - PAKET
FETA - KOMAD
FETIVI - PRAVI,IZVORNI
FJUMANTE - NOV
FORCA - SNAGA
FORCA MAĐORE - VELIKA SNAGA , MOĆNO, POSPRDNO I REALNO
FUNDAĆ - TALOG OD CRNE KAFE
FUNDAMENAT - TEMELJ
FUNDAT - BACITI
FURIJA - LUDAČA, LUDA ŽENA
FILA - RED
FORTUNAO - NEVRIJEME
FERSA - OGREBOTINA, OŠTEĆENJE

G
GALIOT - ŠALJIVDŽIJA, NESTAŠKO
GAVUN - VRSTA PRELAGIJSKE RIBE
GAMBET - ŠKOPAC
GALIOLA - VRSTA BRODICE
GARIPULA - METALNI KOLOTURNIK
GRANCIOLA - VRSTA RAKA
GRATATI - RENDATI
GRATAKEŽ - RENDE
GABULA - NEVOLJA, ZATVOR
GRINJA - INSEKT ŠTETOČINA
GRINJATI - BITI SVAĐALAČKI RASPOLEŽEN, STALNO SE ŽALITI
GLASPAPIR - ŠMIRGL PAPIR
GOMA - GUMA
GLIJETO - DLIJETO
GANAČ - KUKA
GAROFUO - KARANFIL
GVARDIJA - STRAŽA, SLUŽBA NA BRODU
GVARDIJAN - STRAŽAR/ČUVAR, OFICIR ILI KORMILAR U SLUŽBI NA BRODU ILI SAMOSTANU
GARBUN - UGALJ
GARBUNIJER - LOŽAČ UGLJA
GROP - ČVOR
GRUJA - DIZALICA
GARBIN - JUGOISTOČNI VJETAR
GAŠA - PAŠNJAK, VRSTA VEZA KONOPA
GONDOLIJERA - PODIZAČ SAMARICE (BRODSKOG DERIĆA)
GUC - VRSTA DRVENOG BRODA SA OŠTRIM PRAMCEM I KRMOM
GABINA - KABINA
GROTA - PODVODNA STIJENA ILI PEĆINA
GRUJ - UGOR, VRSTA RIBE
GALETIN - KEKS
GONDOLETA - ŽENSKE SALONKE CIPELE
GULOZAN - KOJI VOLI DA JEDE
GULOZECA - ALAVOST, ŽELJA ZA HRANOM
GAMELA - POSUDA ZA TRANSPORT HRANE
GOSPAR - GOSPODIN
GARDELIN - SLAVUJ
GREGO LEVANTE - VJETAR ISTOČNJAK

H
HLAP /KARLO - VRSTA JASTOGA SA KLIJEŠTIMA
HVAT -  SEŽANJ, JEDINICA MJERE ZA DUŽINU (1829M)

I
INFIŠAT - UMISLITI, UOBRAZITI
INTIMELA - JASTUČNICA
IZBIŽIGAT - PREGLEDATI, SORTIRATI
INTRAT - SRESTI
INTRADA - SUSRET
INGRANAT - STISNUTI SIDRO ŠTOPEROM, A I KAD NEKO IMA OPSTIPACIJU
INKANAT (POĆ NA INKANAT) - BANKROT ( BANKROTIRATI)
INFOTAT - SMESTI SE
INFOTAN - BITI SMETEN
INKAPELAT -  POGODITI PO GLAVI
ISPAMPANAT - IZLUDJETI
IN BANDO - LABAVO, OPUŠTENO ZA KONOPE I RASPOLOŽENJE
INBORSATI - NAPUNITI TORBU
INJULO - JEDNOSTRUKO
INKARAT - NANOS MALTERA NA ZID
INKARTAT - RUČNO MALTERISANJE -  POLUDJETI
IGALO - ŽALO

J
JACERA - VRSTA FRIŽIDERA, LEDARE
JAKETUN - SAKO
JAKETA - JAKNA
JEMBREGA - RAZVOJNI PUT IZMEĐU GAVICE I SARDELE
JARBUO - JARBOL

K
KALETA - ULIČICA
KOMUNITAD - OPŠTINA
KORBA - REBRO BRODA
KOPERTUO - POKRIVAČ
KUVIJERTA - PALUBA
KASTIO - UZVIŠICA
KANAVACA - KRPA
KUKUMAR - KRASTAVAC
KUŽINA - KUHINJA
KOMIN - DIMNJAK NA KUĆI
KARAMPANA - ČUVENA ČESMA U STAROM GRADU KOTORU
KONDUT - TOALET
KOTULA - SUKNJA
KIŠATI - TOPITI
KIŠATI SE - DUGO OSTATI U VODI (MORU)
KALA ( OD MORA) - OSEKA
KALATI (SE) - SKINUTI, SPUSTITI SE SA VISINE
KAPEĐAT - VOZITI UZ OBALU BRODOM PO MALO
KOMOV - KOMODA
KANTUN - UGAO
KANTUNAO - MALA KOMODA U UGLU
KOMOĆIN - NATKASNA, NOĆNO STOČIĆ
KOMODATI SE - SMJESTITI SE, OPUSTITI
KONOBA - PODRUM
KUŠPETAT - GUNĐATI
KATRIGA - STOLICA
KORNIŽ - RUB, IVICA
KALUMAT - SPUSTITI
KAVIJA - DRVENA ILI METALNA ALATKA ZA UPLETANJE KONOPA
KASTIGAT - PROKLETI NEKOG, UVRIJEDITI
KASTIG - UVREDA, SABLAZAN
KANTINELA - POPREČNA DRVENA GREDA ZA UČVRŠĆIVANJE ŠKURA
KONTRAPIZ - KONTRA TEG
KAPO DI BAŠTONI - KARTA U TALIJANSKOJ KARTAŠKOJ IGRI
KAPO - ŠEF I UPRAVITELJ STROJA NA BRODU
KONFIDENCA - POVJERENJE
KALAFAT- MAJSTOR KOJI KALAFATAJE BARKE
KALAFATAVATI - STAVLJATI STUPU/KUČINU/KATRANISANI KONOP IZMEĐU DASAKA NA OPLATI DRVENOG BRODA ILI BARKE
KUMPANJ - DRUG
KUMPANJATI - PRAVITI DRUŠTVO
KOMPATRIOT - MJEŠTANIN
KONTRADURA - KAD VJETAR DUVA IZ RAZNIH PRAVACA
KAŽIN - ČUDO U NEGATIVNOM SMISLU
KUĆARIN - MALA CAJNA KASIKA
KAPELIN - ŠEŠIR
KAJIĆ - MALI ČAMAC
KACAVIDA - ŠRAFCIGER/ODVRTAČ
KUNETA - JARAK PORED PUTA
KAPOT - KAPUT
KADENA - LANAC
KOLTRINA - ZAVJESA
KAMPANJUO - ZVONIK
KAMPANAT - ZVONITI
KUŠIN - JASTUK
KAR - DRVENA KOLICA ZA PRENOS ROBE
KARIOLA - KOLICA ZA GRAĐEVINSKE MATERIJALE
KANDALIJER - SVIJAĆNJAK, LUSTER
KAPUNIJERA - MALA KUĆICA
KUVENAT - KATOLIČKI SAMOSTAN
KOSTANJ - KESTEN
KOGUMA - DŽEZVA
KOGUMICA - MALA DŽEZVA
KOGO - KUVAR
KAMARIJER - KONOBAR
KAMARA - SOBA
KAVALO - KONJ
KAVO - ČELIK-ČELO, SAJLA
KAVO DI REMUĆ - ČELIK-ČELO ZA TEGLJENJE BRODA
KANJARA - PLATNENA ZAŠTITA SKLADIŠTA NA BRODU
KANOĆAO - DVOGLED
KARAG - TERET
KACAMARIN - MORSKI TRP
KACAT - PRITEGNUTI
KANIŽELA - HODNIK
KANIŠTREL - KOPČA FLOKA (JEDRA)
KONATA - KANTA
KAŠETA - PLITKI SANDUK
KAŠUN - SANDUK
KAŠTEL - IZDIGNUTI PRAMČANI DIO BRODA I ZAMAK(UTVRDA)
KAZAMAT(A )- JARBOLNA KUĆICA NA BRODU
KLOBUK - ŠEŠIR
KAJIN - LAVOR
KANTAT - PJEVATI
KAROCA - KOČIJA
KE NOVA - ŠTA IMA NOVO
KOLANA - OGRLICA
KURENAT - MORSKA STRUJA
KEMPA - KAVEZ ZA PTICE
KONDUNJATA - ŽELE OD DUNJA
KAROLA - KOMAD DRVETA SA UDICOM NA KOJI JE NAMOTAN NAJLON ZA RIBANJE
KARAGOJ (PRPOR) - VRSTA MORSKOG PUŽA
KURTIO - DIJAGONALNO
KOLA – LJEPILO

L
LUMIN - KANDILO
LANTERNA - SVJETIONIK
LUŠO - LUKSUZNO
LUMBRELA - KIŠOBRAN
LEMBUO - UDARI KIŠE I VJETRA
LEBIĆ - JUGOZAPADNI VJETAR
LEBIĆADA - JUGOZAPADNI VJETAR
LUNGO - DUGAČKO
LUNGO MARE - ŠETALIŠTE UZ MORE
LORKO - STRAŠILO, ČUDOVIŠTE
LENTRAT - FOTOGRAFISATI
LEVANAT - ISTOČNI VJETAR
LIMA - OLOVO NA DNU MREŽE
LAVUR (U LAVURU) - NATEGNUTO, ODNOSI SE NA BRODSKE KONOPE
LIBRO - KNJIGA
LENNJAMO - DRVO
LUŠTAR - GLANZANO, ALI I PRIPIT
LUŠTRATI SE - IZGLANCATI, ALI I BITI PRIPIT
LANCA - DRVANA DUGAČKA DRŠKA NA OSTIMA ILI ČAKLJI
LATA - KANTA, ILI KOMAD PLEHA
LAŠTIK - ELASTIČNA TRAKA
LAMPADINA - BATERIJSKA RUČNA LAMPA
LAVANDIN - LAVABO
LAVANDERA - PRALJA
LEŠO - KUVANO
LENCUO - ČARŠAF
LAMPADURA - SIJEVANJE MUNJA

M
MADIJERI/MADIRI - DRVENA OPLATA BRODA
MANDRAĆ - OGRAĐENI DIO KAMENITE OBALE ZA VEZ BARKI
MARANGUN - STOLAR
MANIKELA - ODVOD
MACAKANE - KOJI UBIJA PSE
MENDULI - BADEMI
MAJNAT - SPUŠTATI (TERET)
MUDANTE - DONJE GAĆE
MISTIO - VELIKA METALNA KANTA ZA ROBU
MANIGA - CRIJEVO
MOTAR/MATAR - AROMATIČNA BILJKA KOJA RASTE UZ OBALU IZ KAMENA
MARTELIN - ČEKIĆ ZA OTUCANJE KOROZIJE
MIRAKUO/MIRAKUL - ČUDO U NEGATVNOM I POZITVNOM SMISLU
MUŠĆE - PARFEM, MIRIS
MONA - UMIŠLJENA ŽENA
MURADA - ZID, UNUTRAŠNJA OPLATA NA BRODU
MURAJA - MORSKA TRAVA
MUDRINE - PRENEMAGANJE
MENCOVAT - SPOMINJATI, IMENOVATI
MANAT - ČELIK-ČELO/ PODIZAČ TERETA
MANOVRA - MANEVRISANJE
MEŠTAR - MAJSTOR
MULO - UREĐENA OBALA ZA PRISTAJANJE BRODOVA
MANICA - RUČKA
MAČAK - VRSTA SIDRA
MAUNA - BARŽA
MAKINA - MAŠINA, STROJ
MAKINISTA - MAŠINIST, STROJAR
MEZONAVE - U POLA KRME, ODNOSI SE NA VJETAR KOD JEDRENJA
MEZOMARINER - ČAKLJA ZA PRIVEZ BRODICE UZ PLUTAČU
MARITIMO - POMORAC
MORSA - STEGA
MONTURA - ODJEĆA
MANTENJUTA - LJUBAVNICA
MUOVITI - KRETATI
MACATI - UBITI
MEDIŽINA - LIJEK
MACEO - KLANICA
MAŠKULIN - KLIN ZA VRATA
MAC - ŠPIL KARATA
MOT - POKRET
MANISTRA - VRSTA ČORBE

N
NEVERA - NEVRIJEME PROLAZNO
NEVERIN - MANJE PROLAZNO NEVRIJEME
NOŠTROMO - VOĐA PALUBE NA BRODU
NOVITADA - NOVOST
NOŽICE - MAKAZE

NJ
NJECKA/NJESKA - MAMAC ZA RIBU
NJECKAT - MAMITI RIBU
NJIFA - STANJE TEŠKE MRZOVOLJE ZA VRIJEME TOPLIH DANA
NJOKA - JELO OD KROMPIRA I TIJESTA
NJOKA - OTEKLINA NA TIJELU USLJED UDARCA
NJOKADA - JELO OD NJOKA I MESA SA PRELIVOM

O
OD BOTA - ODJEDNOM
OĆETA - UTISNUTI METALNI KRUG NA PLATNU
OĆALI  - NAOČARE
ODVIDATI - ODŠARAFITI
OFENDITI - UVRIJEDITI
OLI - HOĆEŠ LI?
OMBRATI - PRIČINJETI
ORZO - PROSO
ORIZ - RIŽA
OSTAC/PASATI NA OSTAC - SIRĆE/ IZGUBITI PAMET
OŠPEDAO - BOLNICA
OROLOĐO - SAT
OD ŠPONDE - OD RUGE, RUGANJE
OŠKLAPITI - UKRASTI
OŽICA - KAŠIKA

P
PETRUSIN - PERŠUN
PETROVAC - VIDI MATAR/MOTAR
PETROVAC - ŠUPLJI KAMEN ZA MREŽE
PARIĆAT - SPREMATI HRANU
PARANGAL - VRSTA RIBOLOVNOG ALATA SA VELIKIM BROJEM UDICA
PAJUO/PAJUL - DRVENA OBLOGA NA DNU DRVENE BRODICE
PICAFERAJ - ONAJ KOJI PALI SVJETIONIK
PANDUO - BACALO OD KONOPA
PENDULAT - POTEZATI NAJLON MALIM BRZINAMA ZA LOV RIBE
PORTELA - POMIČNI POKLOPAC NA BRODU
PJADELA - TACNA, POSLUŽAVNIK
PJAT - TANJIR
PIRUN - VILJUŠKA
PORTANTINA - NOSILA
PORAT - LUKA
POČUO - BUNAR
PITAR/PITAL - SAKSIJA ZA CVIJEĆE
POT - METALNO LONČE
PEŠKAFONDO - ALAT ZA LOV LIGANJA
PAŠAMAN - RUKOHVAT
PJACA - TRG, PIJACA
PJACETA - MANJI TRG
PRIGATI - PRŽITI
PROSULJA - TIGANJ
PUNAT/PONAT - BOD U TALIJANSKIM KARTAMA
PONTAL - DEBLJA DRVENA GREDA
PARAPET - KAMENA OGRADA PORED MORA
PANTAGANA - PACOV
PANTAGANA - LIJEVAK ZA PODMAZIVANJE
PONTA - DIO KAMENE OBALE
PONTIN - USKI KAMENI DIO OBALE, DIO MANDRAĆA ILI RAJSNADLA
PREŠIT - ŽURITI
PREŠA - ŽURBA
POJADA - ZAKLON ZA BRODOVE
POLTRONA - LIGEŠTUL, LEŽALJKA
PRŽUN - ZATVOR
PRŽULIN - MLINAC
PIEZ - TEG
POKO MANĐARE - BATINE
PILO - KAMENE POSUDE ZA MASLINE I ULJE
PJUMBAVAT - UPLITATI KONOP ILI ČELIK-ČELO
PJUMBADUR - ONAJ KOJI VRŠI UPLITANJE KONOPA ILI ČELIK-ČELA
PEŠKATI - UZETI KARTU U TALIJANSKOJ IGRI ILI KOLIKO BROD GAZI
PAMPADUR - ZAFRKANT, ŠALJIVDŽIJA
PINEO/PINEL/PENELO - ČETKA ZA FARBANJE, KIST
PENELAVATI - FARBATI
PITURA - FARBA
PITURAVATI - FARBATI
PAŠTICADA - JEKO OD MESA SA PRELIVOM I NJOKAMA ILI MAKARONIMA
PAŠTA - TJESTENINA
PAMIDORA - PARADAJZ
PINCA - TRADICIONALNI KOLAČ ZA USKRS
PUCE -DUGME
PELO - KRZNO, BUNDA
PEGULA - LOŠA SREĆA, MALER
PUMPIJER - VATROGASAC
PORTOBAGALJO - NOSAČ
PORTUN - ULAZ IZ ULICE DO KUĆE
PENTAR - KAMENJAR
PASKOLO - PAŠNJAK
POŠTIJER - POŠTAR
PEŠKARIJA - RIBLJA PIJACA
PORTIJERA - STAKLENA VRATA IZA GLAVNIH ULAZNIH VRATA U KUĆU
POLVERIJERA - SKLADIŠTE MUNICIJE
PARTENCA - ODLAZAK
PARATOP - MIŠOBRAN
PANATIKA - IZNOS HRANARINE NA BRODU
PARTITI - OTIĆI, ISPLOVITI
POLIĆ - ENGLESKA MJERA INCH (2.54CM)
PALJ - ISPOLAC
PROVA - PRAMAC BRODA
PEDENCA - UZBRDICA
PEŠKAĐ - GAZ BRODA
POFERMAT - POTVRDITI
PAŠABROD - CJEDILJKA
PIŽUO - KAMENA KLUPA ISPRED KUĆE
PREZENTAT - PREDSTAVITI
PRIFORCAT - PRIMORATI
POŠADA - PRIBOR ZA JELO
PALANGA - METALNA ŠIPKA
PERANJ  - DIO ŠKOPCA SA NAVOJEM
POPIĆ - PTICA SJENICA
PACIJENCA - STRPLJENJE
POSTA - DOBRO MJESTO ZA RIBANJE
PAPALADA - HRANA
PAPALADA A LA MAKA - BESPLATNA HRANA I PIĆE

R
RONKETA - RAKETA
RODUO - VALJAK ZA FARBANJE
ROKELA - DRVENI DRŽAČ KONCA ZA ŠIVENJE
REMUĆAVAT - TEGLITI
REMUĆ - TEGALJ
REMUĆADOR - TEGLJAČ/REMORKER
RIVA - UREĐENA OBALA
RAŠKETA - STRUGAČ
REFUŽO - RASUTO
REFATI - OBNOVITI, OPORAVITI
RIGATI - POVRAĆATI
RIGETA - METALNA ILI DRVANA LAJSNA
RAŠPA - ALAT ZA RAVNANJE DRVETA ILI METALA
RAŠPATI - RAVNATI DRVO ILI METAL
RADANČA - METALNA SRCOLIKA KOPČA ZA KONOP
RADACA - DŽOGER, ŠTAP SA RESAMA ZA PRANJE PODA
RAŠTELADA/REŠTELADA - REŠETKA
REŽENTATI - ISPRATI
REFUL/REFUO - JAČI UDARI VJETRA NA MAHOVE
RIĐIPET - BRUSHALTER
RANKOTAVO - POKVARENO (SIR, SLANINA…)
REKAMAVATI - ŠIVENJE, VEŽENJE
RAMPIN - VIŠETRUKA KUKA
RUŽINA - RĐA, KOROZIJA
RAZMA - ZAVRŠNI UZVOJNI DIO BRODA
RIFORAC - UČVRŠĆIVAČ SAMARICE (PODIZAČA TERETA-DERIĆA)
RIĆET - RECEPT
REGULA - PRAVILO

S
SUMPREŠ -PEGLA
SUMPREŠAVAT - PEGLATI
STANJATI (SE) - BARKA ILI BAČVA JE POSTALA NEPROPUSNA
STIMAT - PROCIJENITI
STIMADUR - PROCJENITELJ
SAK - MREŽASTI ALAT ZA RIBOLOV SA DRŠKOM
SALPATI - VADITI MREŽU ILI PARANGAL
SPJAŽA - PLAŽA
SOTOVENTO - ISPOD VJETRA
SURGAT - BACITI NA DNO
SURGADINA - BETONSKI ILI ŽELJZNI BLOK NA DNU ZA VEZIVANJE BARKI
SALAMŠTRATI SE - BITI ZBUNJEN, OŠAMUĆEN
SALAMAŠTRAN - ZBUNJEN, OŠAMUĆEN
SPICOSKANDALO - OSOBA KOJA PRAVI SKANDAL, MAJSTOR ZA SKANDAL HUMORALNO
SPONTAT - IMATI UPALU
SPONTURA - UPALA PLUĆA
SPILE - PEĆINE
SKALE - MERDEVINE
SKALINI - STEPENICE
SENJ - OZNAKA
SENJATI - OZNAČITI
SARTIJE - DRŽAČI JARBOLA OD ČELIK-ČELA
SINJALET - BOČNI PODEŠAVAJUĆI DRŽAČ BRODSKE SAMARICE
STUPA - KUČINA
SANTINA - KALJUŽA , PROSTOR GDJE SE SKUPLJAJU OTPADNE VODE NA BRODU
SPUŽVA - SUNĐER
SEKA - KAMENA PODVODNA UZVISINA
SEKATI - IZBACIVATI VODU, SUŠITI
SKUŽAT - PRIKUPITI
SPENZA/ŠPENZA - KUPOVINA HRANE
STAĐON - GODIŠNJE DOBA
SKAPULATI - SPASITI SE, IZBJEĆI
SPJEGATI - OBJASNITI
SPIZA - HRANA
SETEMANA - SEDMICA
SVOLTANO - POLUKRUŽNO
SAKET - PAPIRNATA KESA
STRANGUŠAT - IZBJEĆI, POBJEĆI
STELAMORSA - STEGA
SAMANTAN - OMAMLJEN, OŠAMUĆEN

Š
ŠKURIBANDA - TAJNO LJUBAKANJE
ŠKUDELA - ZDJELA ZA KAFU, ŠEĆER…
ŠKOVACJERA - ĐUBROVNIK
ŠTRAMAC - MADRAC
ŠKARTOC - STEZNIK I PAPIRNATA KESA
ŠTRAPAT - PRSKATI
ŠTRAPADUR - KANTA ZA POLIJAVANJE BILJAKA
ŠEMPIJA - BLESAN
ŠIMIJA - MAJMUN
ŠUGAMAN - PEŠKIR
ŠUGAT - SUŠITI
ŠEGAC - RUČNA PILA
ŠEGA - RUČNA VELIKA PILA SA OKVIROM
ŠEGATI - PILATI
ŠEGADUR - VELIKA PILA DUŽINE 3-4M
ŠTERIKA - SVIJEĆA
ŠEGA BOTEGA - VESLANJE NAPRIJED-NAZAD
ŠIJAT - ZAOKREĆATI BARKU ILI BROD
ŠIJUN - OTVOR ZA HVATANJE VJETRA RADI UNUTRAŠNJE VENTILACIJE NA BRODICAMA
ŠPIRAJA - OTVORI U MAŠINSKOM DIJELU BRODA
ŠABAKUN - VELIKA MREŽA ZA LOV CIPOLA
ŠKAFA - SUDOPERA
ŠKAFATI SE - USMRĐETI SE, POKVARITI SE
ŠKAFET - LADICA
ŠUPIJOTE - VRSTA ŠUPLJE TJESTENINE
ŠUFIT - POTKROVLJE, TAVAN
ŠKARAMBEČ - VRSTA BUBE
ŠPACETATI - BRUSITI METALNE POVRŠINE
ŠPACETA - ALAT ZA BRUŠENJE
ŠOLDI - NOVAC
ŠUFIGAT - DINSTATI
ŠKICAN - ISKRIVLJEN
ŠKARAM - VRSTA RIBE I DRŽAČ VESALA NA BARCI
ŠKALONJA - VRSTA LUKA, LJUTIKA
ŠKANJ - MALA STOLICA
ŠUPERNICA - BRTVA, DIHTUNG
ŠTIKADENTA - ČAČKALICA
ŠPANJULET - CIGARETA
ŠALPA - ŠAL
ŠTRIGA - VJEŠTICA
ŠTRIGUN - VJEŠTAC
ŠKOLIJERA - KAMENITO MJESTO UZ PJESKOVITU PLAŽU
ŠKOLJ - HRID KOJA VIRI IZ MORA
ŠKURE - DRVENE ŽALUZINE
ŠKURO - TAMNO
ŠKURECA - TAMA
ŠKATULA - KUTIJA
ŠKANJAT - UDARITI
ŠPACAKOMIN - DIMNIČAR
ŠPANJOLA - VEZA VRHA BRODSKIH SAMARICA(DERIĆA) KADA RADE ZAJEDNO
ŠTIVA - BRODSKO SKLADIŠTE
ŠTIVATI - SLOŽITI TERET
ŠTIVALE - CIPELE
ŠTIGA - UTICAJ MRTVOG MORA UZ OBALU
ŠUFADIN - SOFA ILI KAUČ NA BRODU
ŠOTOBRACO - RUKU POD RUKU
ŠOTOKUCO - PODMUKLO
ŠOTOBANDJERA - POD ZASTAVOM ( SKLON PRILAGOĐAVANJU RAZNOJ VLASTI)
ŠOTOVOĆE - ISPOD GLASA
ŠPINA - SLAVINA
ŠTUK - KIT ZA DRVO
ŠTUKATI - KITOVATI
ŠPIGETE - VEZICE ZA CIPELE
ŠPORKO - PRLJAVO
ŠPORKECA - PRLJAVŠTINA
ŠTRAPAC - HODANJE U OBIČNOJ ODJEĆI
ŠUŠTA - MADRAC SA FEDERIMA (OPRUGAMA)
ŠPOLVERIN - PIJESAK NAJSITNIJE GRANULACIJE
ŠJOR - GOSPODIN
ŠINJORINA - GOSPOĐICA
ŠINJORA - GOSPOĐA
ŠUŠTER - OBUĆAR
ŠPAG - TANKI KONOP,DZEP
ŠTICA - DASKA

T
TONDO - PUN MJESEC
TAVAJA - STOLJNJAK
TAVAJUL - SALVETA OD TEKSTILA
TRAVESA - KECELJA
TRESO - SUBOČICE, POD PRAVIM UGLOM
TRESADA - KONOP KOJI SE DAJE SUBOČICE, POD PRAVIM UGLOM
TAVULAC/TAULAC - DASKA SA KONOPIMA KOJA SE DIŽE DO VRHA JARBOLA RADI POSLOVA
TRAMONTANA - VJETAR IZ SJEVERNOG PRAVCA
TRAKAT - PRISTATI BRODOM BOČNO
TREŠETA - VRSTA TALIJANSKE KARTAŠKE IGRE
TARANTELA - MALI GUŠTER I VRSTA PLESA JUŽNE ITALIJE
TRIANGUO - TROUGAO
TINEO - HODNIK
TRUMBIN - KAMENI ISPUST ATMOSFERSKE VODE U MORE
TIRA-MOLA - MEHANIZAM ZA NEPREKIDNO POVLAČENJE ZA SUŠENJE ROBE
TIRADUR - MJESTO NA PONTAMA GDJE SE IZVALAČE BARKE
TOĆ - SOS
TOĆAT - KVASITI
TEĆA - ŠERPA
TAKULIN - NOVČANIK
TRABAKULA - VRSTA DRVENOG BRODA
TEMPESTA - NEVRIJEME
TIRANEL - DIO NA BUKULI KOJI SE PRITEŽE
TIMUN - KORMILO
TIMUNAVATI - KORMILARITI
TAPIĆ - TEPIH
TEZA - STAJA, ŠTALA
TIGLA - CRIJEP
TERACA/TARACA - BALKON
TELA - PLATNO
TRLIŽ - RADNI KOMBINEZON
TUTA - RADNI KOMBINEZON
TRATATI - RIBATI TRATKAMA
TRATKA (MALA I VELIKA) - VRSTA MREŽE ZA RIBANJE NA PRIDNENU RIBU

U
UZANCA - OBIČAJ
UMIDECA - VLAGA
URA - SAT
ULTIMA - POSLJEDNJE, ZADNJE

V
VIRATI  - PODIZATI
VERDURA - POVRĆE
VERNIŽA - LAK
VIDA - ŠRAF
VERGUO - NESTABILAN
VAPOR - PAROBROD, BROD
VALIŽA - KOFER, PRTLJAG
VONGOLA - VRSTA ŠKOLJKE
VAŽ - MALA KANTA
VENTULATI - VJETRITI
VRŠA - MREŽASTI ALAT ZA RIBOLOV
VARDAT - GLASNO REMETITI MIR
VEŠTA - HALJINA
VIJAĐ - PUTOVANJE
VOLAT - POLUKRUŽNI SVOD

Z
ZINZULA - PLOD AKACIJE, IGLICA, ČIČIMAK, JESTIVA
ZAVRATAT - ZAGLAVITI
ZAVIDAVAT - ZAŠARAFLJIVATI
ZAPATATI - ZATVORITI
ZAPATAN - ZATVOREN

Ž
ŽVELJARIN - ČASOVNIK, BUDILNIK , ZIDNI ILI STONI
ŽBALJA - GREŠKA
ŽBALJATI - POGRIJEŠITI
ŽBAJA - UZAK PROSTOR ZAVUČEN SA STRANE
ŽBOGULJICA - VRSTA ŠKOLJKE
ŽUĆENICA/ŽUČENICA - VRSTA DIVLJE SAMONIKLE ILI UZGAJANE JESTIVE TRAVE

 Fotografija "KUD ''Boka'' Tivat, autorska prava: Pedja Peraš.