Izlov ribe dinamitom


Kod nas je nažalost i dalje popularan izlov ribe dinamitom i strujom. Ovakav lov ne samo da je nelegalan, nego i potpuno destruktivan. Uništava stanište, mlađ, morski okoliš i tako sprečava mriještenje sledeće generacije riba. Šteta je trajna i ne postoji način da se oporavi od nje, jer ne samo da ne postoje ribe koje se ne mogu...