Radionice

Radionica Permakulture Tivat


U subotu 22/04/2017 prisustvovali smo radionici Uvod u permakulturu, u organizaciji Sekretarijata za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost, Opstina Tivat i NVO Expeditio iz Kotora, u okviru prijekta StroNGO. Ispred Opštine Tivat nam je uvodnu riječ uputila Tatjana Jelić, sekretarka Sekretarijata za zaštitu životne sre...